Bc. Vlastimil Veselý

Bachelor's thesis

Problematika stanovení a výběru místních poplatků v praxi

Problems of Determination and Selection of Local Fees in Practice
Abstract:
Tato práce si klade za cíl podrobně zanalyzovat oblast správy poplatků i jednotlivé místní poplatky z pohledu správce poplatku. Hlavním záměrem bude nalézt problematická místa stávající právní úpravy a pokusit se o nastínění správných procesních postupů či možných změn legislativy, tak aby případné změny mohly být přínosem pro samotnou praxi správců poplatků.
Abstract:
This work aims to analyze in detail the area of fee administration and individual local fees from the perspective of the fee administrator. The main intention is to find problematic areas of the current legislation and to try to outline the correct process procedures or possible changes in legislation, so that any potential changes might be beneficial for the practice of fee administrators.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2020
  • Supervisor: Ing. Yvona Legierská, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Public Administration