Mgr. Miroslava Sedláčková

Rigorózní práce

Právní a etické aspekty asistované reprodukce

Legal and ethical aspects of assisted reproduction
Anotace:
Průzkumy poukazují na to, že každý pátý pár v České republice má problém s početím, přičemž neplodnost je problémem především civilizovaných zemí. Tato rigorozní práce nezkoumá příčiny tohoto stavu, ale hlavní způsob řešení situace, v níž se nedobrovolně ocitá stále více a více párů. Tímto řešením je jedna z metod léčby neplodnosti, která se souhrnně nazývá lékařsky asistovaná reprodukce a zahrnuje …více
Abstract:
Studies indicate that every fifth couple in the Czech Republic has troubles with conception, where infertility is actually a problem of civilized countries. Submitted thesis does not analyze causes of this situation, it actually provides primary way of resolving a situation in which there are more and more couples involuntarily found. This solution consists of one of the methods of curing infertility …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 12. 2012
  • Oponent: JUDr. Soňa Matochová, Ph.D., prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Rigorózní řízení / obor:
Právo a právní věda / Právo