Lukáš PLAČEK

Bachelor's thesis

Hodnocení kvality kardiopulmonální resuscitace před příchodem resuscitačního týmu v nemocnici

Evaluation of the cardiopulmonary resuscitation quality prior to the arrival of the cardiopulmonary resuscitation team in hospital
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením kvality kardiopulmonální resuscitace v nemocnicích, kterou poskytují zdravotničtí pracovníci, kteří nejsou součástí resuscitačních týmů na území města Ostravy. Toto hodnocení prováděli zdravotničtí pracovníci, kteří jsou součástí resuscitačních tymů daných nemocnic. Teoretická část této práce je zaměřena na kardiopulmonální resuscitaci a její dvě hlavní formy …more
Abstract:
This bachelor thesis discusses evaluation of cardiopulmonary resuscitation quality in hospitals provided by medical staff who are not members of medical emergency teams in Ostrava city. The evaluation was carried out by members of medical emergency teams of the given hospitals. The theoretical part of this paper focuses on cardiopulmonary resuscitation and its two forms: basic life support and advanced …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016
Accessible from:: 29. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2016
  • Supervisor: MUDr. Tomáš Málek

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PLAČEK, Lukáš. Hodnocení kvality kardiopulmonální resuscitace před příchodem resuscitačního týmu v nemocnici. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta