Ing. Stanislav Pašek

Diplomová práce

Audit ve veřejné správě - audit vybraného města

Audit in Public Administration - Audit of particular city
Anotace:
Cílem práce je nastínit platnou legislativu pro audit ve veřejné správě v ČR a porovnat s praxí finančního auditu vybraného města. První část mé práce je zaměřena obecně, obsahuje vymezení pojmu a nastiňuje minulou a současnou právní úpravu přezkoumávání hospodaření. Druhá část obsahuje analýzu přezkoumání hospodaření v obci Bolatice v letech 2002 – 2006 prováděné KÚ Moravskoslezského kraje. Závěrečná …více
Abstract:
The objective of this work is to outline valid legislation for public administration audit in the Czech Republic and compare it with routine of financial audit in selected town. First part containes idea determination and explaines past and present legal regulations for management revision. Second part containes analysis of management revision in municipality Bolatice between years 2002 and 2006 administrated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2007
  • Vedoucí: Ing. Hana Jurajdová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa