Theses 

Možnosti využití technologie XForms a XML+XSLT v PHP web aplikacích – Ing. Radek VALA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační technologie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Ing. Radek VALA

Diplomová práce

Možnosti využití technologie XForms a XML+XSLT v PHP web aplikacích

Posibilities of using XForms and XML+XSLT in PHP web applications

Anotace: Diplomová práce se zabývá možnostmi využití a nasazení technologie XForms, jenž je úzce spjatá s XML+XSLT, v PHP web aplikacích. Teoretická část stručně představuje technologie, jež jsou použity v části praktické, v níž jsem implementoval XForms do PHP frameworku Qcodo. Mým cílem bylo vytvořit nové knihovny frameworku, pomocí nichž budou programátoři schopni rychle a jednoduše vytvářet XForms formuláře pro své webové aplikace. V rámci praktické části jsem také vytvořil několik příkladových formulářů, jež demonstrují možnosti použití XForms a zabýval jsem se také podporou XForms a způsoby jejich zobrazení v předních internetových prohlížečích.

Abstract: This diploma thesis deals with the use and deployment of technology XForms, which is closely related to XML + XSLT in PHP web applications. The theoretical part briefly presents technologies that are used in practical part, in which I implemented XForms to PHP Framework Qcodo. My goal was to create a new library, through which the programmers will be able to quickly and easily create XForms forms for their web applications. Within the practical part I have also created several examples of forms, which demonstrate the practical possibilities of using XForms, and I also deal with XForms support in mainstream Internet browsers.

Klíčová slova: XML, XSLT, XForms, PHP, framework, Qcodo, Qcodo XForms, FormsPlayer, FormFaces

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2009
  • Zveřejnit od: 27. 5. 2009
  • Identifikátor: 12552

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Tomáš Dulík

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 27. 05. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 5. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=12552 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Jak správně citovat práci

VALA, Radek. Možnosti využití technologie XForms a XML+XSLT v PHP web aplikacích. Zlín, 2009. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 14:12, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz