Ing. Radek VALA

Diplomová práce

Možnosti využití technologie XForms a XML+XSLT v PHP web aplikacích

Posibilities of using XForms and XML+XSLT in PHP web applications
Anotace:
Diplomová práce se zabývá možnostmi využití a nasazení technologie XForms, jenž je úzce spjatá s XML+XSLT, v PHP web aplikacích. Teoretická část stručně představuje technologie, jež jsou použity v části praktické, v níž jsem implementoval XForms do PHP frameworku Qcodo. Mým cílem bylo vytvořit nové knihovny frameworku, pomocí nichž budou programátoři schopni rychle a jednoduše vytvářet XForms formuláře …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the use and deployment of technology XForms, which is closely related to XML + XSLT in PHP web applications. The theoretical part briefly presents technologies that are used in practical part, in which I implemented XForms to PHP Framework Qcodo. My goal was to create a new library, through which the programmers will be able to quickly and easily create XForms forms for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2009
Zveřejnit od: 27. 5. 2009
Identifikátor: 12552

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Tomáš Dulík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VALA, Radek. Možnosti využití technologie XForms a XML+XSLT v PHP web aplikacích. Zlín, 2009. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 27. 05. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 5. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační technologie

Práce na příbuzné téma