MUDr. Lubomír Slavíček, Ph.D.

Disertační práce

Regionálně specifické hodnocení dostupných populačních dat ČR o použití radioterapie v léčbě zhoubných nádorů: regionální informační model onkologické péče na modelu kraje Vysočina

Regionally specific assessment of available population-based data from Czech Republic describing the use of radiotherapy in cancer treatment: a regional information model of cancer care based on the model of the Vysocina Region
Anotace:
Úvod: Hodnocení kvality a efektivity zdravotnických služeb a jejich plánování představuje nezbytnou součást současného zdravotnictví, a to na národní i regionální úrovni. To však nelze provádět bez dostatečně kvalitních a podrobných dat popisujících epidemiologickou zátěž a léčebnou péči. Cílem práce bylo použít dostupné datové zdroje a provést analýzu onkologické péče v Kraji Vysočina a na vlastním …více
Abstract:
Introduction: Assessment of health care quality and effectiveness, planning of health care services - these are essential components of the modern health care system both on the national and regional level. However, neither of those activities can be performed without detailed and high-quality data describing the epidemiological burden and the therapeutic care. The aim of this dissertation was to use …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 11. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 12. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Onkologie (čtyřleté) / Onkologie