Bc. Kateřina Pavlíková

Bachelor's thesis

Analýza marketingové komunikace Vysoké školy finanční a správní, o.p.s.

Analysis of Marketing Communication of University of Finance and Administration
Abstract:
V současné době si můžeme všimnout velké konkurence na poli terciálního vzdělání a právě tato konkurence nutí vysoké školy, a především ty soukromé, zaměřit se na marketingovou komunikaci. Hlavním cílem mé bakalářské práce je vyhodnotit použitou marketingovou komunikaci Vysoké školy finanční a správní, o. p. s. během uplynulých 4 let. Vedlejším cílem této práce je dále navrhnout případné zlepšení. …more
Abstract:
Nowadays we can notice high competition in the field of tertiary education and it is that competition which makes universities, especially private ones, focus on marketing communication. The main aim of the bachelor thesis is to evaluate used marketing communication of the University of Finance and Administration over last 4 years. The secondary aim is to propose further possible improvements. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Tereza Dvořáková
  • Reader: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní