Ing. Zuzana Trinkwitzová

Diplomová práce

Vývoj a postavení chráněných území při ochraně životního prostředí na území České republiky

Development and Status of the Protected Territory of the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce zkoumá a analyzuje právní úpravu v oblasti ochrany životního prostředí. Právní úprava této problematiky demonstruje úroveň národního zájmu chránit své přírodní a kulturní prostředí. V práci je podán přehled existujících druhů chráněných území a ochranných pásem, které chrání jednu či více složek životního prostředí. Problematika je demonstrována na chráněných územích k ochraně přírody …více
Abstract:
This dissertation seeks to both examine and analyse the legal regulations surrounding the natural environmental protection. This legal regulation demonstrates the level of national interest to protect zhe common natural environment and cultural heritage. The diploma includes the classification of protected territory, which preserves one or more natural environmental components. Additionally, the diploma …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Petr Petržílek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Veronika Vlčková, Csc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa