Bc. Ondřej Bačina

Diplomová práce

Sociální marketing jako nástroj pro posílení značky

Social marketing a tool for strengthen brand awareness
Anotace:
Diplomová práce se zabývá sociálním marketingem, jakožto nástrojem pro posílení značky. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou definovány oblasti marketingu, sociálního marketingu, společenské odpovědnosti firem a neziskových organizací. V rámci těchto kapitol je např. definován sociální marketing, jeho nástroje a vůbec smysl sociálního marketingu a jako takový je porovnán …více
Abstract:
Diploma thesis deals with social marketing, a tool for strengthen brand awareness. It is selected into theoretical and practical part. There are defined area of marketing, social marketing, corporate social responsibility and a non-profit organization in the theoretical part. There are defined also social marketing and his tools and sense of social marketing. Social marketing is compared with commercial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Oponent: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní