Bc. Anton Sopkin

Bakalářská práce

Společenská odpovědnost firem v cestovním ruchu

Group Responsible Tourism Company
Anotace:
Cílem této práce je studium principů společenské odpovědnosti podniků v oblasti cestovního ruchu a stanovení úrovně společenské odpovědnosti vybraných ruských hotelů v Moskvě a Petrohradě.Proveden výzkum, který bude uskutečněn prostřednictvím komunikace s HR manažery.Na základě získané informace budou poskytnutá doporučení.
Abstract:
The aim of this work is to study the principles of CSR in the field of tourism and determine the level of social responsibility of selected Russian hotels in Moscow and St. Petersburg. Research will be conducted through communication with HR managers.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2020
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/r66f0/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2021
  • Vedoucí: Ing. Pavel Attl, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Václav Fišer

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze