David Rauš

Bakalářská práce

Posouzení rizik vybrané pracovní činnosti

Risk Assessment of Selected Work Activity
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem "Posouzení rizik vybrané pracovní činnosti". Posuzovaným předmětem je výroba dámského svátečního Uherskoostrožského kroje, konkrétně vrapených rukávců. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V první z nich, jsou popsány pojmy jako management rizika, riziko, analýza rizik, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ergonomie, bezpečnost technických zařízení a …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the topic "Risk assessment of selected work activity". The subject of the assessment is the production of the women's Uherskoostrožský festive costume, specifically crumpled sleeves. The thesis consists of theoretical and practical part. In the first one, concepts such as risk management, risk, risk analysis, occupational health and safety, ergonomics, safety of technical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Slavomíra Vargová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Rauš, David. Posouzení rizik vybrané pracovní činnosti. Uherské Hradiště, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe