Theses 

Zážitky stigmatizace při dobrovolnické činnosti s duševně nemocnými a jejich zvládání – Matouš BORÁK

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Matouš BORÁK

Bachelor's thesis

Zážitky stigmatizace při dobrovolnické činnosti s duševně nemocnými a jejich zvládání

Experiences of stigma during volunteering with mental health consumers and coping them

Abstract: Práce se zabývá stigmatizací dobrovolníků pracujících s lidmi s duševním onemocněním. Hlavní výzkumnou otázkou je, zda jsou dobrovolníci při setkáních s klienty s duševním onemocněním postiženi nějakými formami stigmatizace, a pokud ano, jak takové situace prožívají a jak s nimi dále nakládají. Výzkum je postaven kvalitativně. Respondenti ? dobrovolníci spolupracující s projektem Dobroduš v Praze ? se k výzkumu rekrutovali samovýběrem. Celkem byl výzkum proveden s pěti respondenty. S respondenty byly vedeny polostrukturované rozhovory. Hlavní metodou zpracování dat byla interpretovaná fenomenologická analýza (IPA). Jejím použitím z výpovědí respondentů vzešla čtyři hlavní témata: vnímání veřejného stigmatu, vlastní zkušenost s duševní nemocí, sdílení zážitků z dobrovolnictví s okolím a prožitky v situacích kontaktu s veřejností. Žádné výrazné explicitní stigma nebylo nalezeno. Většina dobrovolníků nemá potíže sdílet své zážitky z dobrovolnictví s lidmi ve svém okolí. U některých situací spojených s kontaktem s veřejností byly nalezeny náznaky implicitní stigmatizace.

Abstract: This thesis deals with stigma experienced by volunteers working with mental health consumers. The main research question is to find out whether volunteers during their meetings with mental health consumers are stigmatized and if so, what is characteristic about the situations they experience and how do they deal with them. The research is a qualitative one. Respondents ? volunteers cooperating with the Dobroduš project in Prague ? have actively volunteered to take part in the research. The research has been done with five volunteers in total. Semi-structured interviews have been undertaken with them. The main methodology used in this study is interpretative phenomenological analysis IPA). Using it, four main themes emerged from the respondents' testimonies: public stigma perception, own experience with mental illness, sharing volunteering experiences with one's social circles and experiences during public contact. No marked explicit stigma has been found. Most volunteers have no problems sharing their experiences with their social circles. In some situations connected with public contact some marks of implicit stigmatization have been found.

Keywords: stigma, přidružené stigma, dobrovolnictví, lidé s duševním onemocněním, duševní nemoc

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 4. 2013
  • Accessible from:: 4. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2013
  • Supervisor: Mgr. Martin Kupka, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.4.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 4. 4. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

BORÁK, Matouš. Zážitky stigmatizace při dobrovolnické činnosti s duševně nemocnými a jejich zvládání. Olomouc, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 16/2/2019 17:30, Week 7 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz