Bc. Pavel Kubát

Master's thesis

Interní audit krizového řízení v obcích regionu Chotěboř

Internal Audit of Emergency Management in Municipalities in the Chotěboř Region
Abstract:
Práce se zabývá problematikou krizového řízení. Seznamuje s krizovou legislativou v České republice a definuje základní pojmy týkající se tématu krizového řízení. Specifikovány jsou úkoly, kompetence a činnosti orgánů krizového řízení na úrovni obcí. Soustředí se na region Chotěboř a zjišťuje, jakým systémem je řešena oblast krizového řízení ve spádové oblasti obce s rozšířenou působností Chotěboř …more
Abstract:
The work deals with the issue of crisis management. It introduces the crisis legislation in the Czech the Republic and defines the basic concepts related to the topic of crisis management. The tasks, competencies and activities of crisis management bodies at the municipal level are specified. It focuses on the Chotebor region. How are individual mayors acquainted with this issue and at what level is …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 4. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2021
  • Supervisor: Mgr. Irena Tušer, Ph.D.
  • Reader: Ing. Michaela Henzlová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: AMBIS vysoká škola, a.s.