Ing. Kateřina Jelínková

Bachelor's thesis

Oceňování pro property management

Valuation for Property Management
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá oceňováním v property managementu a obsahuje tři hlavní části. Část teoretická se zabývá základními pojmy z oblasti oceňování nemovitostí a správy majetku a dále popisuje cíle, služby a uplatnění property managementu. V části praktické byla použita aplikace metod tržních ocenění nemovitostí na příkladech, kterými jsou stavební pozemek a výrobní budova. Třetí část se pak věnuje …more
Abstract:
This thesis deals with valuation in the field of property management and has three main parts. The theoretical part deals with the basic concepts of valuation and property management and describes the objectives, services and property management application. The practical part deals with the application of methods used in market valuation of property on the examples of a building site and building …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2012
  • Supervisor: Ing. Petr Ort, Ph.D.
  • Reader: Ing. Pavel Ficek, Ing. František Kačaba

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Bachelor programme / field:
Banking / Property Evaluation