Ing. arch. Bc. Jiří Zlámal

Master's thesis

Správanie sa európskych akciových trhov počas finančnej krízy

European Stock Market behavior during a Financial Crisis
Abstract:
The thesis deals with the causes and patterns of financial crises, examines the factors of production and the consequent impact on financial and economic system as a whole. Analyzes in detail the current financial crisis, resulting in the U.S. and its impact on the European region. This thesis deals with the stock market reaction to the current financial crisis, where the analysis focuses on selected …more
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá príčinami a modelmi finančných kríz,rozoberá faktory ich vzniku a následný dopadov na finančný a hospodársky systém ako taký.Podrobne analyzuje súčasnú finančnú krízu vzniknutú v USA a jej vplyv na európsky región. Ďalej práca pojednáva o reakcií akciových trhov na súčasnú finančnú krízu, kde sa analýza sústreďuje na vybrané európske akciové indexy nemeckej burzy DAX a anglickej …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 6. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2010
  • Supervisor: Ing. Valér Demjan, PhD.
  • Reader: Ing. Peter Trúchly

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Master programme / field:
Economics and Management / Finance