Bc. Ivana Kozáková

Bachelor's thesis

Antiapoptotické funkce mutantních proteinů p53

Antiapoptotic function of mutant p53
Abstract:
Mutace v genu TP53 nevede pouze ke ztrátě schopností proteinu fungovat jako nádorový supresor, ale mutantní protein získává řadu vlastností napomáhající tvorbu nádorů. Tedy mutantní proteiny nejsou inertní, ale ovlivňují významně transkriptom a fenotyp nádorových buněk. Kromě podpory proliferace, diferenciačního bloku, či angiogeneze a ivazibility mezi onkogenní vlastnosti patří také léková rezistence …more
Abstract:
Mutations in the TP53 gene does not lead only to the loss of the ability of protein function as a tumor suppressor, but mutant protein receives a number of properties conducive to tumor formation. Thus, the mutant proteins are not inert, but significantly affect the transcriptome and phenotype of tumor cells. In addition to promoting proliferation, differentiation block or between angiogenesis and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 2. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2012
  • Supervisor: Mgr. Marie Brázdová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta