Karolína HROMÁDKOVÁ

Diplomová práce

Přínosy a rizika využívání supervize ve vybraných organizacích působících v sociální sféře z pohledu aktérů supervize

Benefits and risks of using supervision in selected organizations operating in the social sphere from the perspective of actors of supervision
Anotace:
Diplomová práce se zabývá přínosy a riziky využívání supervize ve vybraných organizacích působících v sociální sféře z pohledu aktérů supervize. Cílem diplomové práce je analýza aktuálního stavu v problematice supervize, přiblížení jejího významu, poukázání na možnosti a limity v souvislosti s realizací supervize a identifikace jejích přínosů a rizik v kontextu rozvoje vybraných organizací působících …více
Abstract:
The Diploma thesis deals with the benefits and risks of using supervision in selected organizations operating in the social sphere from the perspective of actors of supervision. Goal of the diploma thesis is to analyze the current status of supervision, approach its importance, point out the possibilities and limits in connection with the realization of supervision and identify its benefits and risks …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Ladislav Vaska, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HROMÁDKOVÁ, Karolína. Přínosy a rizika využívání supervize ve vybraných organizacích působících v sociální sféře z pohledu aktérů supervize. Ústí nad Labem, 2022. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická