Bc. Marie Nováková

Master's thesis

Regionální politika a regionální rozvoj

Regional Policy and Regional Development
Abstract:
Diplomová práce na téma Regionální politika a regionální rozvoj poskytuje pohled na vznik a vývoj regionální politiky od samotného počátku až po současné období. Zabývá se cílem regionální politiky v jednotlivých obdobích a etapách vývoje. Práce dále zmiňuje další druhy spolupráce probíhající na území ČR a dalších členských států. Práce dále pojednává o Iniciativách společenství a komunitárních programech …more
Abstract:
This paper Regional Policy and Regional Development provides and show us the emergence and development of regional policies from the very beginning to the current period. Paper describe objectives of regional policy in various periods and stages of development. The work also mentions other types of cooperation in the ČR and in the other EU States. The paper also focuses on EU Initiatives and Community …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 6. 2011
  • Supervisor: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.
  • Reader: prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní