Bc. Veronika Krejcarová

Diplomová práce

Evropská dluhová krize

European debt crisis
Anotace:
Předmětem diplomové práce je analýza příčin vzniku evropské dluhové krize a jejích dopadů na vybrané státy Evropské unie a Unii samotnou. Práce je rozdělena do třech částí. První část se věnuje teoretickým poznatkům ohledně veřejného zadlužení, definování finančních krizí a příkladům systematických finančních krizí z minulosti. Druhá část se zabývá definováním ratingu a jeho stručnou charakteristikou …více
Abstract:
The object of diploma thesis is to analyze causes of the origin of European debt crisis and its impacts on selected member states of the European Union and Union itself. The thesis is divided into three parts. The first part is engaged in theoretical findings about public debt, defining of financial crises and examples of financial crises held in the past. The second part deals with definition of rating …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Bc. Jana Hvozdenská
  • Oponent: Ing. Ondřej Moravanský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta