Theses 

Evropská dluhová krize – Bc. Veronika Krejcarová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Bc. Veronika Krejcarová

Master's thesis

Evropská dluhová krize

European debt crisis

Anotácia: Předmětem diplomové práce je analýza příčin vzniku evropské dluhové krize a jejích dopadů na vybrané státy Evropské unie a Unii samotnou. Práce je rozdělena do třech částí. První část se věnuje teoretickým poznatkům ohledně veřejného zadlužení, definování finančních krizí a příkladům systematických finančních krizí z minulosti. Druhá část se zabývá definováním ratingu a jeho stručnou charakteristikou. V třetí části práce jsou analyzovány příčiny vzniku evropské dluhové krize a dopady na vybrané státy a Evropskou unii.

Abstract: The object of diploma thesis is to analyze causes of the origin of European debt crisis and its impacts on selected member states of the European Union and Union itself. The thesis is divided into three parts. The first part is engaged in theoretical findings about public debt, defining of financial crises and examples of financial crises held in the past. The second part deals with definition of rating and its concise characteristic. There is analysis of causes of the origin of European debt crisis and its effect on selected states and European Union in the third part of the thesis.

Kľúčové slová: Evropská dluhová krize, veřejný dluh, Řecko, Španělsko, Portugalsko, Irsko, Kypr, Evropská unie, European debt crisis, public debt, Greece, Spain, Portugal, Ireland, Cyprus, European Union

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedúci: Ing. Bc. Jana Hvozdenská
  • Oponent: Ing. Ondřej Moravanský

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 20. 6. 2019 21:26, 25. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz