Bc. Eliška Frajerová

Diplomová práce

Leadership a management - jak efektivně řídit za účelem dosahování výsledků

Leadership and management – how to lead effectively in order to achieve results
Anotace:
Leadership a management je třeba od sebe správně odlišit, prozkoumat jejich rozdíly a propojení s běžným životem. Cílem je v teoretické části zhodnotit současný stav v oblasti managementu a v praktické části učinit průzkum v konkrétní společnosti. Vzhledem k výsledkům průzkumu je třeba vyhodnotit opatření, která poskytnou základ pro zlepšení situace v daném podniku. Cílem je odhalit slabá místa ve …více
Abstract:
Leadership and management need to be properly distinguished from each other, explored differences and links with everyday life. The aim is to evaluate the current state of management in the theoretical part and to make a survey in a concrete company in the practical part. Given the results of the survey, measures need to be evaluated to provide a basis for improving the business situation. The aim …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Oponent: Ing. Juraj Eisel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní