Bc. Marcela Bokůvková

Diplomová práce

Změny ve způsobu poskytování pobytové služby sociální péče osobám s mentálním postižením

Change in way of social service in residential instution for people with mentall disability
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá tématem poskytování pobytové sociální služby osobám s mentálním postižením.
Abstract:
Thes dissertation turn one's attention to theme of social services in residential instituion for poeple with mental disability.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Helena Vaďurová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta