Bc. Michaela JANOČKOVÁ

Master's thesis

Mezinárodní účetní standardy pro střední a malé podniky (IFRS pro SME)

International Financial Reporting Standards for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs)
Anotácia:
Cílem diplomové práce je analyzovat stav IFRS pro malé a střední podniky v rámci právního kontextu v ČR. Obsahem literární rešerše jsou základní informace o mezinárodní harmonizaci účetnictví a jejím vývoji, obecná teoretická východiska IFRS pro SME, definice obsahu informací IFRS pro SME, vykazování a oceňování aktiv, závazků, výnosů a nákladů. Další část literární rešerše obsahuje skladbu účetní …viac
Abstract:
This thesis deals with International Financial Reporting Standards for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs). The objective of this thesis is analyzing the status of IFRS for SMEs within the legislative context in the Czech republic. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part contains basic information on international accounting harmonization and its …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
Zverejniť od: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANOČKOVÁ, Michaela. Mezinárodní účetní standardy pro střední a malé podniky (IFRS pro SME). Č. Bud., 2014. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 4. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses c7gd5e c7gd5e/2
5. 5. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulánová, L.
5. 5. 2014
Bulánová, L.
6. 5. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.