Iveta BISKUPOVÁ

Bakalářská práce

Doprovázející osoba u porodu

Person accompanying during childbirth
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou doprovázející osoby u porodu. Vzhledem k tématu bakalářské práce jsou v teoretické části uvedeny osoby, které si žena může k porodu vybrat, včetně jejich specifik a odlišností. Dále jsou popsány jednotlivé fáze porodu, role porodní asistentky u porodu a komunikace porodní asistentky s ženou a jejím doprovodem. Byly vytyčeny 2 cíle práce. Prvním cílem bylo …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of accompanying person during childbirth. Due to the topic of the bachelor thesis, there are introduced persons that a woman can choose to childbirth, including their specifics and differences, in the theoretical part. The individual stages of childbirth, the role of a midwife during childbirth and the communication of the midwife with the woman and her accompaniment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Romana Belešová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BISKUPOVÁ, Iveta. Doprovázející osoba u porodu. Č. Budějovice, 2020. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses c94ps2 c94ps2/2
11. 8. 2020
Složky
Soubory
Bulanova, L.
12. 8. 2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.