Terezie GALGONKOVÁ

Bakalářská práce

Johnny Cash and American Popular Music

Johnny Cash and American Popular Music
Abstract:
The Bachelor thesis deals with lifelong work of American musician, singer, songwriter, and mainly one of the greatest figures of the popular music, Johnny Cash. I focus on Cash?s incredible musical journey, which significantly influenced and formed the history of popular music, not only American but worldwide.
Abstract:
Tato práce pojednává o celoživotní tvorbě amerického muzikanta, zpěváka, skladatele a především jedné z největších osobností populární hudby, Johnnyho Cashe. V mé práci se zaměřuji na Cashovu neuvěřitelnou hudební cestu, která výrazně ovlivnila a formovala dějiny populární hudby, nejen Ameriky, ale i v celosvětovém měřítku.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011
Zveřejnit od: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2012
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jakub Guziur, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GALGONKOVÁ, Terezie. Johnny Cash and American Popular Music. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta