Jana KOSTECKÁ

Bakalářská práce

America's War on Terror - Al-Qaida as the Main Enemy

America's War on Terror - Al-Qaida as the Main Enemy
Abstract:
This Bachelor thesis deals with one of the most important problems of the current United States of America ? terrorism, specifically with notorious terrorist group Al-Qaeda and the US counterterrorist policy. The whole thesis is divided into five main chapters. The first chapter is the introduction of the whole thesis. The second chapter defines terrorism and briefly describes its history. The third …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá jedním z nejvýznamnějších problémů současných Spojených států amerických ? terorismem, konkrétně pak nechvalně známou teroristickou skupinou Al-Qaeda a protiteroristickou politikou Spojených států. Celá práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol. První kapitola je úvod celé práce. Druhá kapitola definuje terorismus a stručně popisuje jeho historii. Třetí kapitola je …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 3. 2009
Zveřejnit od: 11. 3. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Andrea Holešová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOSTECKÁ, Jana. America's War on Terror - Al-Qaida as the Main Enemy. Ostrava, 2009. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.3.2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 3. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta