Helena Káhnová

Diplomová práce

Finanční analýza firem působících v segmentu zemědělství v koncernu AGROFERT – oblast Morava

Anotace:
Tématem diplomové práce je finanční analýza firem působících v segmentu zemědělství v koncernu AGROFERT – oblast Morava. Věnuje se analýze ekonomických ukazatelů tří vybraných společností AFEED, a.s., ZERA, a.s. a OSEVA, a.s. v období let 2010–2013. Dále se práce zabývá mezipodnikovým a odvětvovým srovnáním a odhalením společných znaků analyzovaných subjektů.
Abstract:
Topic of the thesis is a financial analysis of agricultural companies from AGROFERT group – Moravia. The thesis deals with analysis of economic indicators of three selected companies: AFEED, a.s., ZERA, a.s. and OSEVA, a.s. and covers period from 2010 to 2013. It is also focused on an intercompany comparison and searching for common features, in relation to the whole agricultural industry.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 11. 2014

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykův ústav vyšších studií