Denisa Janků

Bakalářská práce

Copingové strategie v profesi zdravotní sestry

Coping Strategies in the Profession of Nurse
Anotace:
Předložená bakalářská práce řeší především teorii stresu a jeho zvládání pomocí cogingových strategií u zdravotních sester/bratrů. Cílem práce je zjistit, zda existuje rozdíl ve strategiích zvládání stresu u zdravotníků s rozdílnou délkou praxe. A případně, které strategie u nich převládají. K zjištění byla použita metoda kvantitativního výzkumu, formou dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo …více
Abstract:
The presented bachelor thesis deals mainly with the theory of stress and its coping with cognitive strategies at nurses/brothers. The aim of the work is to find out if there is a difference in stress management strategies with medical professionals with different lengths of practice. And, where appropriate, which strategies predominate. The method of quantitative research was used in the form of questionnaire …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Veronika Kavková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Janků, Denisa. Copingové strategie v profesi zdravotní sestry. Uherské Hradiště, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe