Mgr. Martina Löffelmannová

Master's thesis

Alkohol - představy,vnímání a zkušenosti u dětí na 1. stupni

Alcohol - ideas, perceptions and experiences among children at primary school
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá představami a vnímáním dětí o alkoholu a jejich zkušenostmi s ním. Cílem je zjistit, jakou představu mají děti o pojmu alkohol, jak vnímají pojem alkohol. Dále práce objasňuje, při jakých příležitostech se podle dětí alkohol konzumuje a jaké zkušenosti s ním mají ony samy. V teoretické části se práce zabývá základními pojmy jako drogy, alkohol, závislosti, dětské pojetí …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the children’s ideas, perceptions and experiences about alcohol. The aim is to find out what children think about the concept of alcohol and how they perceive the concept. I also investigated on what occasions alcohol is consumed according to children and what experience they gain. Thesis is divided into two main parts, the theoretical and practical. In the theoretical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 12. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 2. 2019
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta