Theses 

Public relations při řešení krizové komunikace – Ing. Michaela Rozálie Ponikelská

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Ing. Michaela Rozálie Ponikelská

Bachelor's thesis

Public relations při řešení krizové komunikace

Public relations and its role in crisis communication

Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá public relations a jeho rolí při řešení krizové komunikace. Vysvětluje podstatu oboru public relations, krizovou komunikaci, a význam interní komunikace při jejím řešení. Dále také popisuje druhy a fáze krizové situace. Rozpracovává nástroje public relations a jejich využití při samotném krizovém komunikování. Aplikační část pak prostřednictvím poznatků z teoretické části, hodnotí krizovou komunikaci chemické společnosti Deza, a.s..

Abstract: This bachelor thesis is about public relations and its role in crisis communication. It explains the essence of public relations, crisis communication and the importance of internal communication when dealing with the crisis. The work also describes different types and phases of a crisis situation. It analyses public relations tools and their use during the crisis communication. The aim of the practical part is to use the theoretical knowledge to analyse crisis communication of the chemical company Deza, a.s..

Keywords: Public relations, krizová komunikace, interní komunikace, krizová situace, nástroje public relations, chemický průmysl, crisis communication, internal communication, crisis situation, public relations tools, chemical industry.

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Miloslava Kykalová
  • Reader: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 20/5/2019 12:44, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz