Bc. Daniela Procházková

Diplomová práce

Mediální diskurs vnímaný dětskými recipienty

Media discourse and its acceptance by children
Anotace:
Diplomová práce řeší problematiku reklamy vnímané dětským příjemcem. Hlavním cílem práce je popsat manipulační techniky, kterými dokáže reklamní trh ovlivnit děti v oblasti stravování. Zhodnotit efektivnost těchto manipulačních technik v souvislosti se spotřebitelským chováním dětí a jimi ovlivněných rodičů. Hlavní cíl práce je podpořen dvěma dílčími cíli práce: analýzou vnímání reklamy dětmi ve věku …více
Abstract:
The Diploma thesis work describes the problems of advertisements and how it influences the children as receivers of advertisements. Main target of my work is described methods, which the advertising market is able to influence the children in the eating. I want to valorize the efficiency of these methods in the context of consumer behavior of the children and how they are able to influence of their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/uy23m/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. RNDr. Zdena Lustigová, CSc.
  • Oponent: Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze