Bc. Jiří Plšek

Bakalářská práce

Kontrola kriminality mládeže

Juvenile delinquency checking
Anotace:
Kriminalita ve společnosti je neustále aktuální téma a řeší ji několik oborů z pohledu prevence i represe. Závěrečná práce se zabývá problematikou delikvence dětí a mládeže, prevencí a možnostmi jejího vzniku podle konkrétních ukazatelů. Jsou zde vymezeny základní pojmy vztahující se k dané problematice, např. sociální deviace, společenský dopad delikvence, prevence, problémy dospívání, využívání volného …více
Abstract:
Criminality in society is a constantly up-to-date topic and is solved by several disciplines in terms of both prevention and repression. The thesis deals with problems of child and youth delinquency, its prevention and the possibilities of its origin on the basis of certain indicators. There are defined basic terms related to the given issue, such as social deviance, social context of delinquency, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Vladimír Oliberius
  • Oponent: PhDr. Veronika Anna Polišenská, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní