Bc. Milan SAPÍK

Bakalářská práce

Sociální patologie u dětí staršího školního věku, jejich prevence a řešení

Social pathology of teen-agers, its prevention and solving deals
Anotace:
Bakalářská práce tématu Sociální patologie u dětí staršího školního věku, jejich prevence a řešení se zabývá sociálně patologickými jevy vyskytujícími se u dětí staršího školního věku, popisuje rizikové skupiny, které jsou sociálně patologickými jevy nejvíce ohroženy a rizikové faktory, které vznik těchto jevů ovlivňují. Rovněž se snaží zmapovat náplň a cíle minimálního preventivního programu uskutečňovaného …více
Abstract:
The bachelor thesis on the topic Social pathology of teen-agers, its prevention and solving deals with social-pathological phenomena occuring at teen-agers, describes risk groups which are the most threatened and risk factors which affect the generation of these phenomena. Likewise it tries to map the content and the objective of the minimum preventive programme which is practised in primary schools …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2008
Identifikátor: 1009451

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Petr Sýkora, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SAPÍK, Milan. Sociální patologie u dětí staršího školního věku, jejich prevence a řešení. Brno, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 28. 04. 2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.