Kateřina JEŘÁBKOVÁ

Bachelor's thesis

Vybrané aspekty neverbální komunikace aplikované na interkulturní komunikaci

Selected aspects of nonverbal communication applied to intercultural communication
Abstract:
Práce se zabývá vybranými aspekty neverbální komunikace, interkulturními odlišnostmi mezi evropskou a arabskou kulturou a dále samotným přehledem charakteristických znaků neverbální komunikace pro jednotlivé představitele kultur. Cílem této práce je komparace dvou rozdílných kultur, a to konkrétně srovnání České republiky a Německa jako zástupců evropské kultury a arabské kultury jako takové.
Abstract:
The thesis deals with selected aspects of nonverbal communication, intercultural differences between European and Arabic culture, as well as an overview of the actual nonverbal communication characteristics for individual representatives of culture. The goal of this study is to compare two different cultures, namely the comparison of the Czech Republic and Germany as representatives of European culture …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Lada Hanzelínová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JEŘÁBKOVÁ, Kateřina. Vybrané aspekty neverbální komunikace aplikované na interkulturní komunikaci. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/