Lucie ČERNÁ

Bakalářská práce

Hodnocení bolesti v intenzivní péči

Assessment of pain in intensive care
Anotace:
Tématem bakalářské práce je Hodnocení bolesti u pacienta na jednotce intenzívní péče. Hlavním cílem bakalářské práce, je zjistit, zda sestry hodnotí bolest správně a zda je hodnotící škála BPS objektivní a spolehlivá. Teoretická část se zabývá obecně bolestí, jak její historií, tak i rozdělením samotné bolesti na akutní, nebo chronickou formu. Nicméně teoretické část zahrnuje také hodnotící škály, …více
Abstract:
The topic of the bachelors thesis is the assessment of pain in a patient in the intensive care unit. The main goal of the bachelor thesis is to find out whether nurses evaluate pain correctly and whether the BPS rating scale is objective and reliable. The theoretical part deals with pain in general, both its history and the division od pain itself into acute or chronic form. However, the teoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Alena Kohlová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČERNÁ, Lucie. Hodnocení bolesti v intenzivní péči. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií