BcA. Martin Mohr

Bakalářská práce

Karel Šefrna a jeho soubor C

Karel Šefrna and his theatre group C
Anotace:
Bakalářská práce mapuje dosavadní tvorbu Karla Šefrny a jeho souboru C od počátku 70. let do roku 2015. Práce je rozdělena do několika časových období a závěr patří dalším divadelním projektům Karla Šefrny. Cílem práce je popsat náhled Karla Šefrny na jeho dílo, jak na Céčko nahlíželi ostatní, stejně tak jako se vyvíjela poetika Céčka v průběhu let.
Abstract:
Bachelor's thesis maps existing work of Karel Šefrna and his company "C" since early 1970's till 2015. The thesis consists of chapters covering different time periods, the conclusion focuses on other theater projects of Karel Šefrna. The aim is to describe Šefna's views of his work, the views of others, as well as the development of the "C" poetics over the years.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: MgA. Jonáš Konývka
  • Oponent: Mgr. Magdaléna Lípová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/a7z46/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Dramatická umění / Dramatická výchova