Bc. Veronika Sedláková

Diplomová práce

Hodnotová orientace žáků středních škol

Value orientation of secondary school pupils
Anotace:
Práce se zaměřuje na problematiku hodnotové orientace žáků středních škol. V teoretické části jsou především objasněny pojmy hodnoty a hodnotová orientace. V souvislosti s hlavními pojmy jsou uvedeny některé významné klasifikace hodnot, faktory, které mohou ovlivňovat hodnotovou orientaci jedinců a blíže jsou specifikovány jednotlivé přístupy ve zkoumání hodnot. Empirická část zjišťuje, jaké hodnoty …více
Abstract:
My thesis deals with the issue of secondary school students’ value orientation. The primary purpose of the theoretical part is to describe terms such as values and value orientation. In connection with the main terms important value classifications and factors which influence one’s value orientation are introduced, and also particular approaches to a research of values are specified. The empirical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Korcová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství pedagogiky pro střední školy