Bc. Veronika Sedláková

Master's thesis

Hodnotová orientace žáků středních škol

Value orientation of secondary school pupils
Abstract:
Práce se zaměřuje na problematiku hodnotové orientace žáků středních škol. V teoretické části jsou především objasněny pojmy hodnoty a hodnotová orientace. V souvislosti s hlavními pojmy jsou uvedeny některé významné klasifikace hodnot, faktory, které mohou ovlivňovat hodnotovou orientaci jedinců a blíže jsou specifikovány jednotlivé přístupy ve zkoumání hodnot. Empirická část zjišťuje, jaké hodnoty …more
Abstract:
My thesis deals with the issue of secondary school students’ value orientation. The primary purpose of the theoretical part is to describe terms such as values and value orientation. In connection with the main terms important value classifications and factors which influence one’s value orientation are introduced, and also particular approaches to a research of values are specified. The empirical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Kateřina Korcová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta