Oleksandr Reshetar

Diplomová práce

Sport Marketing and Its Social Implications

Sport Marketing and Its Social Implications
Anotace:
Sport je společenský fenomén, který spojuje lidi a národy. Základním předpokladem o sportu je, že nabízí rovné začlenění všem. Sport je typem „sociálního lepidla“, pokud jde o jeho schopnost vytvářet a vázat sociální kapitál. Je také jedním z největších segmentů světové ekonomiky. Hybnou sílu, kterou sportovní hnutí dává zemi, zapojení, které vyžaduje, partnerství, které vyžaduje, to vše přispívá k …více
Abstract:
Sport is a social phenomenon that brings together peoples and nations under unity, patriotism and moral values. The fundamental assumption about sport is that it offers an equal inclusion for everyone. Sport is a type of 'social glue' in terms of its ability to generate and bond social capital. It is also one of the largest segments in world economy. The momentum that the sport movement gives to the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 11. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Karel Eliáš, CSc.
  • Oponent: Mgr. Jitka Cirklová, M.A., Mgr. Zdeněk Sloboda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní