Oleksandr Reshetar

Master's thesis

Sport Marketing and Its Social Implications

Sport Marketing and Its Social Implications
Abstract:
Sport je společenský fenomén, který spojuje lidi a národy. Základním předpokladem o sportu je, že nabízí rovné začlenění všem. Sport je typem „sociálního lepidla“, pokud jde o jeho schopnost vytvářet a vázat sociální kapitál. Je také jedním z největších segmentů světové ekonomiky. Hybnou sílu, kterou sportovní hnutí dává zemi, zapojení, které vyžaduje, partnerství, které vyžaduje, to vše přispívá k …more
Abstract:
Sport is a social phenomenon that brings together peoples and nations under unity, patriotism and moral values. The fundamental assumption about sport is that it offers an equal inclusion for everyone. Sport is a type of 'social glue' in terms of its ability to generate and bond social capital. It is also one of the largest segments in world economy. The momentum that the sport movement gives to the …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 7. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 11. 2019
  • Supervisor: PhDr. Karel Eliáš, CSc.
  • Reader: Mgr. Jitka Cirklová, M.A., Mgr. Zdeněk Sloboda

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní