Bc. Klára Šlapalová

Master's thesis

Rozvoj komunikativní klíčové kompetence ve výuce anglického jazyka

Communication Competency Development within English Teaching
Abstract:
Diplomová práce s názvem Rozvoj komunikativní klíčové kompetence ve výuce anglického jazyka se zabývá výukovými strategiemi, které učitelé anglického jazyka uplatňují za účelem rozvoje komunikativní klíčové kompetence žáků. Teoretická část práce se zaměřuje na charakteristiku konceptu klíčových kompetencí ve vzdělávání a na interpretaci komunikativního přístupu a komunikativní kompetence v kontextu …more
Abstract:
The Diploma thesis named Communication Competency Development within English Teaching focuses on teaching strategies used by English teachers with the intention of developing students’ communication competency. Its theoretical part deals with the concept of key competencies in education and communicative approach and communication competency in the context of contemporary foreign language teaching …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta