Bc. Klára Šlapalová

Master's thesis

Rozvoj komunikativní klíčové kompetence ve výuce anglického jazyka

Communication Competency Development within English Teaching
Anotácia:
Diplomová práce s názvem Rozvoj komunikativní klíčové kompetence ve výuce anglického jazyka se zabývá výukovými strategiemi, které učitelé anglického jazyka uplatňují za účelem rozvoje komunikativní klíčové kompetence žáků. Teoretická část práce se zaměřuje na charakteristiku konceptu klíčových kompetencí ve vzdělávání a na interpretaci komunikativního přístupu a komunikativní kompetence v kontextu …viac
Abstract:
The Diploma thesis named Communication Competency Development within English Teaching focuses on teaching strategies used by English teachers with the intention of developing students’ communication competency. Its theoretical part deals with the concept of key competencies in education and communicative approach and communication competency in the context of contemporary foreign language teaching …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedúci: Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta