Daria Nikiforova

Bachelor's thesis

Komparace účtování a vykazování majetkových cenných papírů z pohledu investora v České republice a v Rusku

Comparison of accounting and reporting of equity securities from the perspective of an investor in the Czech Republic and Russia
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou majetkových cenných papírů v České republice a v Ruské federaci. Jejím cílem je porovnat účtování a vykazování majetkových cenných papírů z pohledu investora dle českých a ruských právních předpisů. Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. Teoretická část udává přehledné informace o vymezení cenných papírů v legislativě obou zemí, popisuje způsoby …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of equity securities in the Czech Republic and in the Russian Federation. The aim is to compare accounting and reporting of equity securities from the investor's point of view according to Czech and Russian legislation. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part gives clear information about the definition of securities …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedúci: Michal Šindelář
  • Oponent: Libuše Müllerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51755

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / odbor:
Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku