Zdeňka Stojaspalová

Bachelor's thesis

Kompetence absolventů FD ČVUT v praxi / Competencies of Graduates of the Faculty of Transportation Sciences, CTU in Practice

Abstract:
Cílem této práce je analyzovat, jakými kompetencemi disponují absolventi magisterských oborů fakulty dopravní ČVUT v Praze, zjistit jaké kompetence považují za klíčové pro zaměstnavatele ve svém oboru studia (včetně toho, jak těmito kompetencemi disponují) a tyto zjištěné skutečnosti porovnat s tím, jaké kompetence jsou nyní reálně očekávány v daném sektoru. Pro řešení bylo využito dotazníkové řešení …more
Abstract:
The aim of the thesis is to analyze the competencies of graduate students of the Faculty of Transportation Sciences, CTU in Prague, to find out what competencies they consider to be key to employers in their field of study, and compare these findings with the fact, which competencies are now realistically expected. A questionnaire survey was used for graduates and organizations. The survey found that …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2018

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bachelor programme:
Ekonomika a management