Bc. Larysa Kokešová

Master's thesis

Měření a hodnocení finanční stability a výkonnosti firmy

Measurement and assessment of financial stability and performance of the company
Abstract:
Cílem mé diplomové práce je změřit a ohodnotit finanční stabilitu a výkonnost společnosti STRABAG a.s. v období let 2006 – 2008, použitím vybraných metod finanční analýzy, ke které je přistupováno jako k tradiční metodě měření finanční výkonností podniku. Práce je rozdělená do dvou časti. V první části práce, teoreticko-metodologické, jsou shrnuty teoretické poznatky k tradičním i moderním metodám …more
Abstract:
Das Ziel dieser Arbeit ist in der Messung und Bewertung der finanziellen Stabilität und Leistungsfähigkeit der Aktiengesellschaft STRABAG in den Jahren 2006 - 2008, mit der gewählten Methodik der Finanzanalyse, die als traditionelle Methode zur Messung der finanziellen Gesellschaftsleistung betrachtet wird. Die Arbeit ist in zwei Teile geteilt. Im ersten, theoretisch – methodologischen, Teil, werden …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 1. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 2. 2011
  • Supervisor: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Reader: Ing. Stanislava Čížková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní