Mgr. Lucie Gerychová

Diplomová práce

Komparace tradičních a alternativních výukových metod ve výuce anglického jazyka na ZŠ

The comparison of traditional and alternative methods in English language teaching at Lower Secondary Schools
Anotace:
Anotace Diplomová práce „Komparace tradičních a alternativních výukových metod ve výuce anglického jazyka na druhém stupni ZŠ“ pojednává o problematice výuky anglického jazyka na druhém stupni základních škol. Zabývá se především oblastí slovní zásoby, gramatiky a porozumění textu. V teoretické části jsou obsaženy definice a klasifikace vyučovacích metod a jejich komplexní přehled. U každé metody výuky …více
Abstract:
Annotation Diploma thesis “The comparison of traditional and alternative teaching methods of English at lower secondary schools” deals with problem of teaching English vocabulary, grammar and comprehension text at upper primary schools. The theoretical part consists of definitions and classification of English teaching methods and the complex survey of teaching methods used in English. Each method …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2008
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radek Pospíšil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta