Simona VENKRBCOVÁ

Bachelor's thesis

Czechs in America: Czech migration to the United States in the 20th century (including interviews with Czech emigres carried out by the author)

Czechs in America: Czech migration to the United States in the 20th century (including interviews with Czech emigres carried out by the author)
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá migrací Čechů do Spojených států amerických ve 20. století. Mimo jiné se také zaměřuje na historii migrace, která tomu předcházela, důvody pro emigraci, proces emigrace do Ameriky a následný proces asimilace v novém prostředí. Druhá část této práce se věnuje rozhovorům s 9 českými emigranty, kteří ve 20. století opustili svou rodnou zema odešli do Spojených států amerických …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with Czech emigration to the United States of America in the 20th century. Among other things, it focuses on the history of migration that preceded, the reasons for emigration, the process of emigration to America and the subsequent process of assimilation in the new environment. The second part of the thesis includes interviews with 9 Czech emigrants who decided to leave …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Bc. Skyland Václav Kobylak

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VENKRBCOVÁ, Simona. Czechs in America: Czech migration to the United States in the 20th century (including interviews with Czech emigres carried out by the author). Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/