Bc. Iveta Barabášová

Diplomová práce

Mediální obraz kyjevského povstání v českých denících - obsahová analýza

Media coverage of Kiev riots in Czech daily press – content analysis
Anotace:
Diplomová práce se věnuje analýze mediálního obrazu protestů na kyjevském Majdanu ve zpravodajství tří nejčtenějších českých deníků MF Dnes, Práva a Blesku. Cílem je popsat a porovnat formální a obsahové postupy, které byly novináři užívány při pokrývání demonstrací na Ukrajině. Hlavní výzkumnou metodou je kvantitativní analýza doplněná metodou interpretativního čtení. Práce se vztahuje ke konceptu …více
Abstract:
This thesis works analyse the media image of protests on Kiev's Majdan in the news of the most read czech daily newspaper MF Dnes, Právo and Blesk. The aim is to describe and compare the formal and substantive procedures that have been used by journalists in covering demonstrations in Ukraine. The main research method is quantitative analysis complemented by interpretative reading. Work refers to the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Michal Tkaczyk
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií