Mgr. Adéla Janková

Diplomová práce

Specifické poruchy učení se zaměřením na dyslexii a dysgrafii, jejich nápravu a metody reedukace.

Specific learning difficulties focused on dyslexia, dysgrafia their remedy and methods of reeducation.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá specifickými poruchami učení - problematikou reedukace dyslexie a dysgrafie na 1. stupni ZŠ. Práce je rozčleněna na čtyři kapitoly. První kapito-la se zabývá specifickými poruchami obecně. Druhá a třetí kapitola jsou zaměřeny na dyslexii a dysgrafii, jejich reedukaci a reedukační metody. Poslední kapitola je prak-tická část, ve které jsem se zabývala reedukačními metodami …více
Abstract:
The diploma theses deals with specific learning difficulties – problems of reeducation of dyslexia and dysgrafia at the primary school. The diploma theses is divided into four chapters. The fisrst chapter generally deals with specific learning difficulties. The se-cond chapter and the third chapters are focused on dyslexia and dysgrafia, their remedy and the methods of reeducation. The last part is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy