Mgr. Adéla Janková

Master's thesis

Specifické poruchy učení se zaměřením na dyslexii a dysgrafii, jejich nápravu a metody reedukace.

Specific learning difficulties focused on dyslexia, dysgrafia their remedy and methods of reeducation.
Abstract:
Diplomová práce se zabývá specifickými poruchami učení - problematikou reedukace dyslexie a dysgrafie na 1. stupni ZŠ. Práce je rozčleněna na čtyři kapitoly. První kapito-la se zabývá specifickými poruchami obecně. Druhá a třetí kapitola jsou zaměřeny na dyslexii a dysgrafii, jejich reedukaci a reedukační metody. Poslední kapitola je prak-tická část, ve které jsem se zabývala reedukačními metodami …more
Abstract:
The diploma theses deals with specific learning difficulties – problems of reeducation of dyslexia and dysgrafia at the primary school. The diploma theses is divided into four chapters. The fisrst chapter generally deals with specific learning difficulties. The se-cond chapter and the third chapters are focused on dyslexia and dysgrafia, their remedy and the methods of reeducation. The last part is …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2011
  • Supervisor: prof. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training